Zahradní a venkovní stavby


Venkovní altán „Aladin“

Popis stavby:  Kompletní výstavba

Termín realizace:  3/2016

IMG_5560 IMG_5461

Anglický skleník

Popis stavby:  Kompletní výstavba

Termín realizace:  4-5/2016

IMG_5605 IMG_5735 IMG_5784 IMG_0145

Osvětlení komunikace

Popis stavby:  Osvětlení komunikace

Termín realizace:  6/2016

IMG_5750 IMG_5751

Místní komunikace

Popis stavby:  Realizace místní komunikace ze zámkové dlažby, 13 parkovacích stání a chodníků

Termín realizace:  8-10/2016

IMG_0031 IMG_0224 IMG_0849 

Venkovní bazén

Popis stavby:  Stavba opěrných zdí, plotu, terénní úpravy, dřevěná paluba a oplocení

Termín realizace:  7/2016

IMG_0139 IMG_0137 IMG_0135

Úprava venkovních prostor – Chomutovice

Popis stavby: Zhotovení terénních úprav, zámkové dlažby, terasy a gabionových opěrných zdí

Termín realizace:  9-10/2016

IMG_0920 IMG_0931 

Úprava venkovních prostor – Chomutovice II

Popis stavby: Zhotovení terénních úprav, zámkové dlažby, terasy a gabionových opěrných zdí

Termín realizace:  10-11/2016

IMG_0930 IMG_0915 IMG_0932 

Úprava venkovních prostor – Doksy

Popis stavby: Zhotovení terénních úprav, zámkové dlažby, terasy, oplocení, bazénu, drenáže a vsakovací jímky

Termín realizace:  5-6/2017

Úprava venkovních prostor –  Parkhotel Popovičky

Popis stavby: Oplocení pozemku, betonové schodiště a vybudování heliportu.

Termín realizace:  6-7/2017

Mlatové chodníčky hřbitov Popovičky

Popis stavby: Realizace mlatových chodníků a terénních úprav.

Termín realizace:  3-4/2018

Realizace zahrady Popovičky

Popis stavby: Realizace terénních úprav, zámkové dlažby a základů pro zděný domek.

Termín realizace:  8/2018

Realizace zahrady Popovičky

Popis stavby: Realizace terénních úprav, zámkové dlažby a dubového parkovacího stání.

Termín realizace:  9/2018

Obnova dětského hřiště

Popis stavby: Revitalizace dětského hřiště a jeho obnova.

Termín realizace:  7/2018